O Nás

kobyly na pastvine  Žrebčín Motešice chová výkonné, charakterné, elegantné,
  čistokrvné kone plemena Furioso, vyšľachtené pôvodne pre
  potreby rakúsko-uhorskej armády.
 
  Tieto kone nájdu uplatnenie vo všetkých odvetviach jazdec-
  kého športu, v drezúre, parkúre, voltíži a najmä vo všestran-
  nej spôsobilosti. Spoľahlivo slúžia ako rekreačné kone na
  dlhé vychádzky do terénu. Sú nenáročné na ustajnenie a ľah-
  ko kŕmiteľné. Veľmi dobre sa prispôsobujú extrémnej záťaži a
  ochotne spolupracujú aj s menej skúsenými jazdcami.
 
  Sú dlhoveké, vytrvalé a prinášajú svojim majiteľom radosť zo
  života a pohybu.